ARTDIAM

Warunki wykonywania usług

   Informujemy, iż używane przez nas maszyny i urządzenia przecinają stal zbrojeniową znajdującą się w ciętym elemencie, co w znaczny sposób może naruszać konstrukcję budowlaną. Zalecane jest więc posiadanie odpowiednich opinii i zezwoleń od uprawnionych osób posiadających uprawnienia budowlane. W niektórych przypadkach wymagany jest również projekt budowlany, opisujący w jaki sposób należy przeprowadzać prace towarzyszące (stemplowanie stropów, wzmocnienie i budowa nadproży, itp.)

   Podczas prowadzonych prac korzystamy z przyłącza energetycznego klienta (240V/16A przy wierceniu i 3X400V/32A przy cięciu oraz wyburzaniu). Posiadamy również własny agregat prądotwórczy.

   Do naszych prac używamy bieżącej wody z sieci lokalnej lub z własnych zbiorników. Posiadamy również pompy oraz urządzenia do odsysania zużytej wody.

   Klient jest zobowiązany do wyznaczenia linii cięć oraz osi przewiertów.

   Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wywołane wodą chłodzącą oraz powstałe na skutek błędnego wyznaczenia planowanych prac przez klienta.