ARTDIAM

Cięcie

Piła ręczna

    Piła ręczna tnie na głębokość 26cm. Cięcie betonu odbywa się „na mokro” w tzw. płaszczu wodnym (eliminacja zapylenia). Jest to niewielka maszyna o napędzie hydraulicznym umożliwiająca wykonywanie precyzyjnych cięć w miejscach trudno dostępnych i w niewielkich pomieszczeniach.

Piła szynowa

    Piła szynowa tnie na głębokość 54cm i jest przymocowana do ciętego elementu przy pomocy kotew rozporowych. Zdalne sterowanie maszyny umożliwia bezpieczną pracę nawet w bardzo niekorzystnych warunkach. Tutaj cięcie również odbywa się „na mokro”.

Piła linowa

    Piła linowa przecina „na mokro” przekroje o teoretycznie nieograniczonej powierzchni przekroju. Technologia cięcia tą piłą polega na zastosowaniu specjalnego sznura diamentowego, składającego się z koralików diamentowych, zamontowanych na stalowej linie, którym oplata się przecinany element. Przy pomocy zespołu rolek lina zostaje napędzona i automatycznie skracana przez maszynę, podczas "wcinania” się w cięty element.

Piła wózkowa

    Piła wózkowa jest maszyną przeznaczoną do cięcia „na mokro” nawierzchni i stropów o grubości do 32cm. Zespół napędowy tej piły umieszczony jest na czterokołowym wózku, który podczas cięcia toczy się po przecinanej powierzchni podłogi.

Wszystkie wyżej wymienione maszyny i narzędzia przecinają stal zbrojeniową (nawet o dużej koncentracji) znajdującą się w przecinanym elemencie.

Zużyta podczas prac woda, w razie konieczności, jest zbierana na bieżąco specjalnym odsysaczem w celu uniknięcia np. zalania pomieszczenia.

Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, firmy i instytucje. Kraków to miasto, w którym znajduje się nasza siedziba.