ARTDIAM

Wiercenie

Wiercenie

   Wiercenie otworów wykonywane jest segmentami diamentowymi, mocowanymi do stalowej rury o praktycznie dowolnej średnicy. Standardowy zakres średnic zawiera się w zakresie 25 – 450mm. Wiercenie w betonie, podobnie jak cięcie betonu również odbywa się „na mokro”. Maksymalna głębokość wiercenia (grubość przegrody budowlanej) nie jest krytyczna i może wynosić nawet 3mb.

Wszystkie wyżej wymienione maszyny i narzędzia przecinają stal zbrojeniową (nawet o dużej koncentracji) znajdującą się w przecinanym elemencie.

Zużyta podczas prac woda, w razie konieczności, jest zbierana na bieżąco specjalnym odsysaczem w celu uniknięcia np. zalania pomieszczenia.